Provozní řád

Úvodní ustanovení
1. Vstup a využívání areálu skateparku je pouze na vlastní nebezpečí! Každý návštěvník areálu je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů provozovatele nebo jím pověřených osob.
2. Skatepark je určen pro jízdu na skateboardu, In-line bruslích a Freestyle BMX kolech. Jízda na MTB kolech a koloběžkách není ve skateparku povolena.
3. Kapacita parku je max. 10 jezdců stojících na překážkách, současně jedoucích maximálně 4 jezdců.
4. Skateboardy, in-line brusle, kola BMX musí být v dokonalém technickém stavu a musí být opatřeny požadovanými ochrannými prvky: Kola BMX musí mít záslepky řídítek a plastové pedály, stupačky musí být opatřeny nylonovým nebo plastovým obalem. Koloběžky lze používat jen v případě, že mají plastovou desku nebo je deska opatřena plastovými ochrannými prvky. Řídítka musí být opatřena záslepkami.
5. Za případnou škodu na zdraví nebo na věcech, způsobenou v areálu skateparku nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
6. Povinností návštěvníků je udržovat v celém areálu skateparku pořádek a čistotu.

Bezpečnost
1. Každý návštěvník areálu je povinen chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli ani nikomu jinému.
2. Děti ve věku do 10 let mohou areál využívat pouze v doprovodu rodičů, nebo osoby starší 18 let pověřené rodiči.
3. Každý uživatel skateparku mladší 18 let je povinen používat při jízdě ochranné pomůcky (přilba, chrániče kolen a loktů).
4. Užívání skateparku je povoleno za účasti nejméně jedné další osoby, z důvodu poskytnutí nebo přivolání pomoci v případě úrazu.
5. V případě úrazu je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc a o každé takové události neprodleně informovat provozovatele.
6. Nedodržuje-li návštěvník nebo jezdec tento provozní řád, je provozovatel nebo jím pověřená osoba oprávněna jej z areálu vykázat.

V areálu skateparku je zakázáno:
1. Jezdit v areálu sám/sama.
2. Jezdit v areálu v případě nepříznivých klimatických podmínek, tj. zejména za deště, za sněhu a mrazu, mokrého nebo zmrzlého povrchu překážek, za tmy a v čase snížené viditelnosti.
3. Jezdit v areálu v době, kdy je park provozovatelem uzavřen.
4. Jakýmkoliv způsobem poškozovat areál skateparku a jeho zařízení, donášet nebo instalovat nové překážky nebo jiné předměty.
5. Jiným způsobem poškozovat areál a jeho zařízení, zejména malováním, graffiti, lepením plakátů a podobně.
6. Vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek.

V areálu skateparku platí přísný zákaz kouření, užívání alkoholických nápojů nebo jiných
omamných a psychotropních látek.


Provozní doba

Letní provoz (v době letního času): 09,00 – 21,00 hod.
(pouze za sucha)
Zimní provoz (v době zimního času): 10,00 – 18,00 hod.
(při mokru, náledí nebo sněhové pokrývce je skatepark uzavřen)
Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál pro objednané akce.

Kontaktní údaje:

Vlastník, provozovatel: KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., Tel.: 773 797 105, 724 119 996, 602 764 753, Mail: komercnidomy@komercnidomy.cz

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná zdravotní služba 155
Integrovaný záchranný systém 112
Hasiči 150
Policie ČR 158
Městská policie 156